Het dansseizoen is van begin september tot en met eind mei.

De contributie bedraagt € 10,- per maand,
over te maken op bankrekening
NL49ABNA0407181040


De maanden juli en augustus hebben we een zomerstop.
Over deze maanden is geen contributie verschuldigd.

Een aantal malen per jaar organiseren we vrijdansavonden.
Op deze avonden wordt geen les gegeven, maar wel gedanst.


Onze webmaster is Sophia Koopman.


Opgericht 28 april 1999
K.v.K. 37089776