Bestuur van de vereniging


Voorzitter : Coby van de Ploeg  
Secretaris : Diana Box - Meijers  
Penningmeester : Lida Dijkstra  

Voor informatie kunt u zich wenden tot Coby van de Ploeg via:
Email : jcvandeploeg@quicknet.nl
Tel. : 072 - 5714569